[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Page 1]
[Inicio]
[Inicio]
[Inicio]
[Inicio]
[Inicio]
[Inicio]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[Page 1]
[]
[Page 1]
[Inicio]
[Page 1]
[Inicio]

4a

Construint des de 1890

            La cinquena generació s’obre pas amb força en el món de la construcció amb l’objectiu de seguir progressant i obrir nous fronts per avançar endavant i donar continuïtat a aquest projecte històric.

            Tot i que la cronologia ens mostra que l’activitat principal de l’empresa s’ha basat en l’edificació, en els últims anys s’ha obert camí en altres mercats. Per una banda, en el món de l’obra civil amb la pavimentació de carrers i altres tasques. Per altra bada, amb la col·laboració com a empresa associada al servei d’assistència i reparació d’avaries a la llar.

            La solvència, la responsabilitat i el bon fer són els valors que guien el dia a dia de la cinquena  generació de CAL PALETA.
  

Cal Paleta, S.L. 2011 - 43440 - L'Espluga de Francolí - Tarragona

Història

Memòria d'una saga de paletes

Cinquena Generació: